Институт за низијско шумарствo и животну средину

Институт за низијско шумарствo и животну средину (ИЛФЕ) основан је 1958. године. Од тада је рад ове истраживачке установе фокусиран на фундаментална истраживања и примењена истраживања која теже решавању практичних проблема у шумарству и животној средини.

До сада смо реализовали бројне пројекте везане за узгој шума и одрживо управљање шумама различитих врста шумског дрвећа, очување и управљање шумским генетичким ресурсима, пројекте изградње заштитног зеленила, санацију деградираних шумских земљишта, заштиту шума, планове газдовања шумама , итд.

ИЛФЕ има 35 запослених од којих је 18 доктора наука из различитих дисциплина (шумарство, хортикултура, биологија, биохемија, екологија, економија, право и геоинформатика). ИЛФЕ има дугу традицију у успостављању нових шумских подручја (од свог оснивања), а током пројекта НАТЕСС наш тим ће створити сензорни врт и стазу здравља у оквиру Шумског селфнес центра у Шатринцима. На овај начин, посетиоци Центра ће имати прилику да побољшају своје здравље и опште психофизичко стање организма.

Улога у партнерству:

Институут има улогу координaтора истраживачког дела пројекта, посебно узимајући у обзир здравствени аспект - утицај одређених биљака на живот и здравље људи.

Facebook страницаhttps://www.facebook.com/ilfens/

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.