НВО "Ириг - Мој град"

Организација је основана са циљем да обезбеди размену студената, размене младих, образовање грађана, образовања жена, родне равноправности, заштите животне средине, промовисање европских вредности, итд.

Област остваривања циљева

  • Едукација младих
  • Родна равноправнос
  • Екологија

НВО "Ириг - Мој град" је српска национална организација, основана у јануару 2011. Радимо у области модерних техника друштвене комуникације у друштву користећи различите методе образовања (формално, неформално и информално)

Циљеви Удружења су:

  • Да развија и промовише научну и техничку истраживања кроз разне програме и образовне институције;
  • Да се подигне ниво професионалне компетентности у различитим групама занимања у различитим секторима и сегментима друштва;
  • Да допринесе демократизацији друштвених процеса, начина примене и програма који подстичу развој толеранције и поштовања различитости, ненасилне комуникације, једнакости, етичких норми понашања;
  • Укључивање маргинализованих група у свим друштвеним процесима и активности:
  • Стварање и спровођење низа пројеката који доприносе развоју цивилног друштва и демократске става друштва;
  • Развој и имплементација разних стручног усавршавања које се бави развојем цивилног друштва, културе, дијалога и демократије у друштву, скупљају и обрађују научну и стручну литературу из области социјалне комуникације.

Улога у партнерству:

Сврха НВО Ириг мој град је да подржи развојне секторе: економске, социјалне, заштиту животне средине у региону; припрема и спроводи локалне и друге развојне програме и пројекте; подршка локалном предузетништву и формирање савремене економске структуре; обезбеђивање домаћих и међународних финансирања пројеката; корисна агенција свим учесницима у региону и помоћ регионалном и руралном развоју.

Facebook страницаhttps://www.facebook.com/IrigMojGrad/

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.