Шумски селфнес центар

РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТЕНТИЧНОГ ОБЈЕКТА У ОПШТИНИ ИРИГ ОБОГАТИЋЕ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ РЕГИЈЕ У ПРОМЕТНИМ КАПАЦИТЕТИМА И ИНОВАТИВНОМ ТУРИСТИЧКОМ ПРОИЗВОДУ

Оснивање Шумског селфнес центра ће задовољити потребе за понудом савремених облика програма неформалног образовања у области здравственог и велнес туризма, додатне квалификације у области здравственог туризма, са циљем да се омогући боље запошљавање. Потребе за људским капацитетима које су способни да искористе све расположиве ресурсе природе биће задовољене развојем и имплементацијом програма обуке.

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.