A természeti elemek hatása a vendégekre

Az elsődleges adatok a termálfürdőket és erdőterületeket használóktól származnak. Ez az adatgyűjtés azokra az elvárásokra, tapasztalatokra és előnyökre összpontosított, amelyekben a vendégek a látogatásuk során és annak eredményeként részesülhetnek (vagy nem). Az adatgyűjtés a kísérleti célállomásokon történt. A módszertan két részből áll: primer (kérdőíves vagy felmérés) és szekunder kutatásból (korábbi tanulmányok és eredmények). Megállapítottuk, hogy a természeti elemek (pl. termálforrások, természetvédelmi terület, szabadtér) milyen hatással vannak a vendégekre.

Tanulmány a termálvíz- és természeti rezervátum-fejlesztés társadalmi-gazdasági és turizmusfejlesztési szerepéről Magyarország és Szerbia Határon Átnyúló Fejlesztése és Együttműködése (CBC SSET)

Ez a modell segít megérteni a turizmus szerepét a helyi közösségek életében (bevételek, adók és egyéb hasznok tekintetében). Ez a modellezés további adatgyűjtést igényelt a helyi vállalkozásoktól.

A módszertan két részből állt: primer (kérdőíves vagy felmérés) és szekunder kutatásból (adatbázisok létrehozása és korábbi tanulmányok, eredmények elemzése). A kutatás fő célja annak a gazdasági és társadalmi szerepének meghatározása volt, hogy a termálvíz és a természetvédelmi terület, mint például természetalapú szolgáltatás miként játszik szerepet a települések életében (gazdasági modellezés Irig és Mórahalom Község számára - modell felső szintű modellezés)

Különböző fafajok és összetételeik a Fruška Gora hegyen

A Fruška Gora hegy fafajaiban a különböző fafajok és összetételek változatossága és egészségjavító terápiás lehetőségei. Ennek a kutatásnak a módszere magában foglalja a szakirodalmi áttekintést, a szakirodalmat és a fafajok populációjának helyszíni kutatását Fruška Góra 3 különböző lelőhelyén, valamint faminták gyűjtését: ezekről a lelőhelyekről reprezentatív tűlevelűeket és széles levelű fákat választanak ki és mintákat vesznek. levelek (főleg), rügyek és ágak. A mintákat a jelentési időszak alatt két időszakban veszik 4. Ezeket a mintákat elemzik, hogy meghatározzák tartalmukat, figyelembe véve a VOC-kat, a fenolos vegyületeket és az illóolajokat. Ha olyan információk merülnek fel, amelyek potenciálisan jelentős társadalmi és gazdasági hatással lehetnek a partnerországokra és az EU-ra, ezeket az adatokat nyílt hozzáféréssel online teszik közzé. Az elvégzett kutatások eredményeit közlemény formájában tudományos folyóiratokban vagy konferencia-kiadványokban terjesztik, ezen információk hozzáférhetősége a kiadó szabályzatától és szabályzatától függ.

 

Marketingterv a régió turizmusának fejlesztésére

A turisztikai desztináció integrált marketingstratégiája részletes áttekintést kíván adni a programterület turisztikai szektorának jelenlegi helyzetéről, és ennek alapján irányelveket alkotni az Erdei Önvaló Központ turisztikai desztinációjának további fejlesztéséhez és fejlesztéséhez. Šatrinci a "NATESS" projekt keretében jött létre. A stratégia szerves részét képező ötéves akcióterv tartalmazza a javasolt tevékenységek listáját ütemtervvel és indikátorokkal, amelyek alapján a desztináció népszerűsítése és ezáltal a projekt által érintett régió turisztikai kínálatának javítása történik.

Tekintettel arra, hogy a projekt célja a programrégió turisztikai kínálatának javítása, a Stratégia egyedi turisztikai kínálat kialakításával közvetlenül járul hozzá ennek megvalósulásához, és iránymutatást ad annak a globális turisztikai piacon való népszerűsítéséhez.További információ ezen a linken: shorturl.at/diptH

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.